Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế V.I.P

Số liệu chỉnh sửa mũi

Các trường hợp nâng mũi thất bại

Tại sao nâng mũi lại thất bại?

Phương pháp chỉnh sửa sau khi phẩu thuật mũi hỏng

Phương pháp sửa mũi hỏng của thẩm mỹ VIP

Trước tiên rút sụn ra, bóc tách khoang mũi, tìm vật liệu mới phù hợp chiếc mũi. Bác sĩ căn cứ vào tình trạng da dày mỏng của khách hàng, dùng màng cơ bao bọc sụn nâng mũi, tránh tình trạng xê lệch sụn.

*Thời gian sửa chữa mũi hỏng: Sau khi rút sụn cũ ra tiến hành nâng mũi, nếu như có tình trạng viêm nhiễm, đợi sau khi hết viêm tiến hành sửa chữa

Phương pháp sửa mũi hỏng của thẩm mỹ VIP

Vấn đề cốt lõi trong ca sửa mũi hỏng do tiêm Filler nằm ở việc “rút ra”bác sĩ dùng phương pháp tiêm giải chất làm đầy ra khỏi mũi.

*Thời gian sửa chữa mũi hỏng: Sau khi tiêm giải có thể làm phẫu thuật nâng mũi ngay hoặc sau 3 tháng.

Phương pháp sửa mũi hỏng của thẩm mỹ VIP

Đa phần là do phương pháp nâng mũi không tốt, quan điểm mũi đẹp thay đổi, hiệu quả sau nâng không như ý, thay đổi sụn, tiến hành tạo hình mới các bộ phận của mũi

*Thời gian sửa chữa mũi hỏng: Rút sụn nhân tạo ra đồng thời có thể tiến hành nâng mũi mới, nếu có tình trạng viêm nhiễm, đợi sau khi hết viêm tiến hành sửa chữa

Dịch vụ và chất lượng V.I.P